Suoritustasoilmoitukset:

CE-merkinnät

CE-merkintä tuli pakolliseksi valtaosalle rakennustuotteita 1.7.2013 lähtien. Merkinnällä vakuutamme tuotteidemme täyttävän niitä koskevien rakennustuoteasetusten vaatimukset. CE-merkinnän käyttöä Suomessa valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES.

Ilmanvaihtolaitteita koskevaa harmonisoitua tuotestandardia ei toistaiseksi ole olemassa.